İhracat e fatura nedir?

e ihracat fatura

Türkiye’den ihracat ve e ihracat yapan şirketler ihracat için yurt dışındaki müşterilerine fatura kesmelidir. İhracat faturası ile ilgili bilinmesi gerekenleri bu yazımızda sizin içir derledik.

E-fatura nedir?

E-fatura (elektronik fatura), geleneksel kağıt fatura yerine dijital bir ortamda düzenlenen ve iletilen bir fatura türüdür. E-fatura, işletmelerin ticari işlemlerini elektronik olarak kaydetmelerini, göndermelerini ve saklamalarını sağlayan bir elektronik belgedir. E-fatura, birçok ülkede yasal olarak tanınan bir belgedir ve kağıt faturaların yerini almıştır.

E-ihracat faturası nedir?

Türkiye’de “İhracat e-fatura” veya “e-ithalat/ithalat e-fatura” gibi terimler, elektronik fatura sistemi içerisindeki özel bir fatura türünü ifade etmektedir. Bu sistem, Türkiye’de Vergi Usul Kanunu’na dayalı olarak yürürlüğe giren e-fatura düzenlemeleri kapsamında uygulanmaktadır. E-fatura, kağıt faturaların elektronik ortamda düzenlenmesini ve saklanmasını sağlayan bir dijital fatura sistemidir.

İhracat e-faturası veya ithalat e-faturası, Türkiye’deki ihracat ve ithalat işlemlerinin düzenlenmesi ve kaydedilmesi amacıyla kullanılan elektronik faturalardır. Bu faturalar, ilgili ticari işlemin türüne göre “ithalat e-faturası” veya “ihracat e-faturası” olarak adlandırılır.

İhracat E-Faturası: Türkiye’den başka ülkelere mal veya hizmet ihracatı yapan işletmeler tarafından düzenlenir. İhracat e-faturası, ihracatın resmi olarak kaydedilmesini sağlar ve gümrük işlemleri gibi süreçlerde kullanılır.

İthalat E-Faturası: Türkiye’ye mal veya hizmet ithalatı yapan işletmeler tarafından düzenlenir. İthalat e-faturası, ithalatın resmi olarak kaydedilmesi ve gümrük işlemleri için gereklidir.

Bu e-faturaların kullanılması, kağıt fatura kullanımının yerini almış ve işlemleri daha hızlı, güvenli ve çevre dostu bir şekilde yapmayı sağlamıştır. E-fatura düzenlemeleri, Türkiye’deki işletmelerin ve gümrük işlemlerinin dijitalleşmesini teşvik etmektedir.

İhracat Faturası Nedir?

Türkiye’de “İhracat Faturası,” Türkiye’den başka ülkelere mal veya hizmet ihracatı yapan işletmeler tarafından düzenlenen ve bu ihracat işlemini resmi olarak kaydeden bir belgedir. İhracat faturası, ihracatçı işletmenin ihracat işlemini yasal olarak belgelemesi ve ticari işlemi detaylandırması için kullanılır. Türkiye’de ihracat faturasının düzenlenmesi, hem Türk Ticaret Kanunu’na hem de Vergi Usul Kanunu’na tabi olarak gerçekleştirilir.

Türkiye’de ihracat faturasının ana özellikleri ve içeriği aşağıdaki gibidir;

 • Fatura Başlığı: Faturanın “İhracat Faturası” olduğunu belirten bir başlık.
 • İhracatçı Bilgileri: İhracatı gerçekleştiren işletmenin adı, adresi, vergi kimlik numarası veya ticaret sicil numarası gibi bilgileri içerir.
 • Alıcı Bilgileri: İhracatın yapıldığı yabancı ülkedeki alıcı veya alıcının temsilcisinin adı ve adresi.
 • Gönderen (Shipper) ve Alıcı (Consignee) Bilgileri: Gönderen (satıcı) ve alıcı (alıcı) arasındaki bilgiler, özellikle denizyolu taşımacılığı için önemlidir.
 • İhracat Tarihi: Mal veya hizmetlerin yurt dışına gönderildiği tarih.
 • Mal veya Hizmet Bilgileri: İhracatı yapılan mal veya hizmetlerin ayrıntılı listesi, miktarı, fiyatı, ölçü birimi ve toplam değeri gibi bilgileri içerir.
 • İhracat Bedeli: İhracatın değeri, kurlarla ilgili bilgiler ve ödeme şartları gibi finansal bilgiler.
 • KDV Muafiyeti: Türkiye’de KDV (Katma Değer Vergisi) mükellefi olan işletmeler için, ihracat işlemi KDV’den muaf tutulur.
 • Ödeme Şartları: İhracat işlemi için kullanılan ödeme yöntemini (örneğin, akreditif) ve ödeme tarihini içerir.
 • Taşıma Bilgileri: Malın taşındığı taşıma yöntemi ve taşıma belgeleri (örneğin, konşimento) bilgileri.
 • İmza ve Kaşe: Faturanın yetkili kişiler tarafından imzalanması ve işletmenin kaşesini taşıması gerekir.

İhracat faturası, Türkiye’de ihracat işlemlerinin yasal olarak kaydedilmesi ve gümrük işlemlerinde kullanılması için önemli bir belgedir. İhracatçılar, bu faturayı düzenlerken Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu gibi ilgili yasal düzenlemelere uygun hareket etmelidirler.

İhracat faturasında GTIP numarası olmalı mıdır?

Evet, ihracat faturasında GTIP (Global Trade Item Number) numarası veya diğer bir deyişle Türkçe adıyla “Küresel Ticari Ürün Tanımlama Numarası” olması gerekebilir. GTIP numarası, mal veya hizmetin ticaretteki spesifik tanımını yapmak için kullanılan ve uluslararası ticarette standart bir numaralandırma sistemidir.

GTIP numarası, belirli bir ürünün ne olduğunu ve nasıl sınıflandırıldığını belirlemek için kullanılır. Bu numara, hem ihracat işlemleri sırasında gümrük işlemlerini kolaylaştırmak hem de ithalatçı ve ihracatçı arasında ürünün doğru bir şekilde anlaşılmasını sağlamak amacıyla önemlidir.

Türkiye’deki ihracatçılar, genellikle Türk Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan GTIP numaraları rehberini kullanarak ürünlerini sınıflandırırlar. İhracat faturasında GTIP numarasının doğru ve eksiksiz bir şekilde belirtilmesi, gümrük işlemlerinin düzgün bir şekilde yapılmasına yardımcı olur ve olası gecikmeleri önler.

GTIP numarasının yanı sıra, ihracat faturasında ürünün açıklaması, miktarı, değeri, ölçü birimi, ambalaj türü, üretim yeri ve diğer gerekli bilgiler de yer almalıdır. Bu, ihracat işlemlerinin sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilmesini ve gümrük prosedürlerinin düzgün bir şekilde tamamlanmasını sağlar.

İhracat faturasında Menşei bilgisi yer almalı mıdır?

Evet, ihracat faturasında malın menşei bilgisi yer almalıdır. Menşei bilgisi, ihraç edilen malın nerede üretildiğini veya hangi ülkeye ait olduğunu belirtir. Bu bilgi, hem alıcı ülkenin gümrük yetkilileri tarafından hem de uluslararası ticaret düzenlemelerine uymak için gereklidir.

Menşei bilgisi, aşağıdaki nedenlerle ihracat faturasında yer almalıdır:

 • Gümrük İşlemleri: Alıcı ülkenin gümrük yetkilileri, malın menşei bilgisine ihtiyaç duyarlar çünkü gümrük işlemlerini ve tarife hesaplamalarını bu bilgilere göre gerçekleştirirler.
 • İhracat Düzenlemeleri: Bazı ülkeler, ithalat yapılan malın menşeine göre vergi ve ithalat kotası gibi ticaret düzenlemeleri uygularlar. Bu nedenle, malın menşeine dair doğru bilgi, ithalatçının gümrük ve ticaret düzenlemelerine uyum sağlamasına yardımcı olur.
 • Tercihli Ticaret Anlaşmaları: İki ülke arasında yapılan tercihli ticaret anlaşmaları, bazı malların menşeine göre indirimli gümrük vergileri veya diğer ticari avantajlar sunabilir. Doğru menşe bilgisinin sağlanması, bu avantajlardan yararlanmayı sağlar.
 • Ticaret İstatistikleri: Malın menşe bilgisi, ülkeler arası ticaret istatistiklerinin doğru ve güvenilir olmasına katkı sağlar.

İhracatçılar, ihracat faturasında malın menşei bilgisini doğru ve eksiksiz bir şekilde belirtmelidirler. Bu bilgiyi belirtmek, ticaret işlemlerinin düzgün bir şekilde yürütülmesine ve ticari düzenlemelere uyum sağlanmasına yardımcı olur.

Proforma fatura nedir?

Proforma fatura, bir mal veya hizmetin tahmini maliyetlerini ve detaylarını içeren, genellikle resmi bir ticaret anlaşması veya işlem öncesinde kullanılan bir belgedir. Proforma fatura, alıcıya veya ithalatçıya mal veya hizmetin ne kadarının ödeneceği ve hangi koşullar altında teslim edileceği konusunda bilgi verir. Ancak proforma fatura, resmi bir ticaret belgesi olarak kabul edilmez ve ödeme taahhüdü içermez.

Proforma fatura, aşağıdaki bilgileri içerebilir:

 • Satıcı ve Alıcı Bilgileri: Satıcı ve alıcının adı, adresi ve iletişim bilgileri.
 • Ürün veya Hizmet Açıklaması: Satıcı tarafından sunulan ürünlerin veya hizmetlerin ayrıntılı açıklamaları, miktarları ve birim fiyatları.
 • Toplam Tutar: Sunulan ürünler veya hizmetlerin toplam maliyeti.
 • Nakliye ve Teslimat Koşulları: Ürünlerin teslimat süreci, nakliye yöntemi, teslimat adresi ve tahmini süre.
 • Ödeme Koşulları: Ödeme yöntemi, vade tarihi ve ödeme koşulları.
 • Menşei Bilgisi: Malın üretildiği ülke veya menşei bilgisi.
 • Diğer Bilgiler: Garanti koşulları, iade politikası, ambalaj bilgileri gibi ek bilgiler.

Proforma fatura, ticaretin başlangıcında taraflar arasında karşılıklı anlayış ve ticaret koşullarının netleştirilmesine yardımcı olur. Genellikle uluslararası ticarette kullanılan bir belge olup, ithalatçı tarafından ödeme yapmadan önce mal veya hizmetin koşullarını incelemesine olanak tanır. Bununla birlikte, proforma fatura resmi bir fatura değildir ve ödeme taahhüdü içermez; sadece tahmini maliyetleri ve işlemin temel detaylarını gösterir. Resmi bir işlem gerçekleştiğinde, proforma fatura genellikle resmi bir ticari faturaya dönüştürülür.

E-ihracat için fatura kesilmeli midir?

E-ihracat işlemlerinde fatura kesilmesi genellikle gereklidir ve çoğu ülkede yasal bir gerekliliktir. İhracat işlemleri, mal veya hizmetlerin bir ülkeden başka bir ülkeye gönderilmesini içerir ve bu işlemler genellikle düzenlenen bir fatura ile resmi olarak belgelendirilir. İhracat faturası, ticaretin temel belgesidir ve aşağıdaki nedenlerle kesilmesi önemlidir:

 • Gümrük İşlemleri: İhracat faturası, malın gümrük işlemleri için gerekli bir belgedir. İhracat işlemi sırasında malın gümrük yetkilileri tarafından doğru bir şekilde sınıflandırılması ve değerlendirilmesi gerekmektedir.
 • Ödeme: İhracatçı tarafından kesilen fatura, alıcı tarafından ödeme yapılması gereken bir belgedir. Fatura üzerinde mal veya hizmetlerin miktarı, birim fiyatı ve toplam değeri gibi bilgiler bulunur.
 • Ticari Kayıtlar: İhracat işlemi, işletmenin ticari kayıtlarında belgelenmelidir. İhracat faturası, işletmenin finansal kayıtlarına dahil edilir ve vergi beyannameleri gibi resmi raporlar için kullanılır.
 • İthalatçı Ülke İçin Gereklilik: İhracatın yapıldığı ülkenin yanı sıra, ithalatın yapıldığı ülke de genellikle ihracat faturasını talep eder. İthalatçı ülkenin gümrük yetkilileri ve diğer ilgili kurumlar, malın menşei ve değeri hakkında doğru bilgilere sahip olmak için faturayı inceleyecektir.

E-ihracat işlemleri için düzenlenen fatura, kağıt formatta veya elektronik formatta olabilir, ancak genellikle resmi ve eksiksiz bilgiler içermelidir. İhracatçılar, ihracat faturasını ürün veya hizmetin türüne, ticaretin yapıldığı ülkenin yasal düzenlemelerine ve ticaret anlaşmalarına göre düzenlemelidirler. Bu nedenle, e-ihracat yapacak işletmeler, ihracat faturası düzenleme ve işlem süreçlerini iyi anlamalı ve gerekli yasal gereksinimlere uygun hareket etmelidirler.

İhracat e fatura portalı nedir?

Türkiye’de İhracat yapan ve e-Fatura kapsamında olan işletmelerin e-Fatura düzenlemeleri mecburidir. İhracat e-Fatura kullanmak için mali mühürünüzün olması gerekir.GİB’e internetten ortamda başvuru yaparak, özel entegrasyon veya GİB Portal yöntemlerinden birini seçerek e fatura sistemine geçebilirsiniz.


StartSmart’ın eihracat konusunda sunduğu hizmetlerine buradan ulaşabilirsiniz.