İngiltere’de Şirket Sicil Numarası (Company registration number) nedir?

Şirket sicil numarası nedir?

Şirket kayıt numarası, kuruluş sürecinde bir şirkete atanan sekiz karakterlik benzersiz bir dizidir. Amacı, şirketi tanımlamak ve Şirketler Evi’ne tüzel kişilik (yani, kendi başına bir ‘tüzel kişi’) olarak dahil edildiğini doğrulamaktır.

Şirket sicil numarası aynı zamanda “şirket numarası”, “Şirket Evi sicil numarası”, “kayıtlı numara” veya yalnızca “CRN” olarak da anılır. Şirketler Evi (Companies House) tarafından otomatik olarak oluşturulur ve tahsis edilir, bu nedenle onu seçemez veya değiştiremezsiniz.

Şirket sicil numaramı (CRN) nasıl bulabilirim?

CRN’nizi aşağıdakiler dahil çeşitli yerlerde bulabilirsiniz:

 • Şirketler Evi tarafından şirket kurulduktan sonra şirketlere verilen kuruluş belgesi.
 • Şirketler Evi’nden alınan mektuplar, e-postalar ve diğer yasal belgeler
 • Çevrimiçi, şirket bilgilerinin resmi kamu sicilindeki şirket girişinizde, Companies House Service aracılığıyla
 • Muhasebecinizden veya şirket kuruluş temsilcinizden (varsa) alınan şirketle ilgili yazışmaların çoğu
 • İsim değişikliği sertifikasında, şirket isminizi kuruluştan sonra değiştirdiyseniz

Şirket kayıt numarası biçimleri

Bir CRN, 8 rakamdan (sayılardan) veya 6 rakamdan sonra gelen 2 harften oluşur. Tam kombinasyon, şirket yapısına ve nereye dahil edildiğine bağlıdır. İngiltere ve Galler’de kurulan limited şirketlere her zaman 8 rakamlı CRN’ler atanır. İskoçya’da şirket kayıt numaraları, “SC” harflerinin önüne eklenmiş 6 rakam içerir.

Kuzey İrlanda’da, CRN’ler ‘NI’ ön ekiyle birlikte 6 sayı içerir. Bununla birlikte, ön bölümlemeyi oluşturan eski Kuzey İrlanda şirketlerinin alfanümerik ön eki ‘R0’ ve ardından 6 ek numara vardır.

Şirket sicil numarasına ihtiyacım var mı?

Yalnızca Birleşik Krallık’ta Şirketler Evi’nde kurulmuş veya kayıtlı işletmeler ve kuruluşlara bir şirket sicil numarası verilir.

Buna hisselerle sınırlı şirketler, garantiyle sınırlı şirketler, halka açık limited şirketler (PLC’ler), sınırlı sorumlu ortaklıklar (LLP’ler) ve limited ortaklıklar (LP’ler) dahildir.

Şirket sicil numarası, şirket vergi numarasıyla aynı mıdır?
Şirket sicil numarası ile şirket vergi numarasıyla aynı şey değildir.

CRN’ler, Şirketler Evi tarafından kamu sicilindeki bireysel şirketler için benzersiz tanımlayıcılar olarak verilirken şirket vergi numaralarıdır.

HMRC’nin şirketlere vergi kayıtlarını takip etmeleri için atadığı 10 haneli benzersiz kodlar Benzersiz Vergi Mükellefi Referansı veya “UTR” olarak adlandırılır. Bazen basitçe “vergi numarası” veya “vergi referansı” olarak adlandırılır.

Yeni bir şirket kurulduğunda HMRC, Companies House tarafından bilgilendirilir. Böylece, şirketinizin UTR’si otomatik olarak oluşturulacak ve kuruluştan birkaç hafta sonra İngiltere’de kayıtlı ofis adresinize gönderilecektir.

Terminoloji

 • Companies House: Şirketler Evi
 • Company registration number (CRN): Şirket sicil numarası
 • Companies limited by shares: hisselerle sınırlı şirketler
 • Companies limited by guarantee: garantiyle sınırlı şirketler
 • Public limited companies (PLCs): halka açık limited şirketler
 • Limited liability partnerships (LLPs): sınırlı sorumlu ortaklıklar
 • Limited partnerships (LPs): limited ortaklıklar
 • UTR (Unique Taxpayer Reference): Benzersiz Vergi Mükellefi Referansı
 • HMRC (HM Revenue & Customs): İngiltere Gelir ve Gümrük İdaresi

İngiltere’de şirket kuruluşu ile ilgili Start Smart’ın sunduğu hizmetlere ve İngiltere’de şirket kuruluşu fiyatları hakkında detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.