GDPR Hakkında Bilinmesi Gerekenler

GDPR nedir?

GDPR (General Data Protection Regulation) Türkçe “Genel Veri Koruma Yönetmeliği”, Avrupa Birliği’nde 25 Mayıs 2018’de yürürlüğe giren ve AB’deki kişisel verilerin işlenmesi ve korunmasını düzenleyen bir yasa ve yönetmeliktir.

GDPR, AB’de faaliyet gösteren veya AB vatandaşlarına hizmet sunan tüm şirketlerin, kişisel verileri toplama, saklama, kullanma ve paylaşma süreçlerini açıkça belirlemelerini ve veri sahiplerinin verileriyle ilgili bilgi sahibi olmalarını sağlamalarını zorunlu kılar.

GDPR ayrıca, veri sahiplerine verilerinin nasıl kullanıldığı hakkında daha fazla kontrol sağlar. Veri sahipleri, kişisel verilerinin işlenmesini engelleme, düzeltme, silme, taşıma ve diğer haklara sahiptir.

GDPR, kişisel verilerin kötüye kullanımını önlemeyi ve veri sahiplerinin gizlilik haklarını korumayı amaçlamaktadır. Bu yönetmelik, işletmelerin güvenilirliğini artırarak, tüketicilerin güvenini ve memnuniyetini artırır.

GDPR uyumlu bir web sitesi nasıl hazırlanır?

GDPR uyumlu bir web sitesi için aşağıdaki hususların göz önünde bulundurulması gerekmektedir:

Gizlilik Politikası: Web sitesi ziyaretçileri, hangi verilerin toplandığı, bu verilerin nasıl kullanıldığı ve kimlerle paylaşıldığı hakkında bilgilendirilmelidir. Bu bilgilerin yer aldığı gizlilik politikası sayfası, web sitesinde kolayca erişilebilir olmalıdır.

İzin Alma Mekanizmaları: Web sitesi ziyaretçilerinden kişisel veri toplamadan önce, açık rızaları alınmalıdır. Bu rıza mekanizmaları, ziyaretçilere verilerinin ne için kullanılacağı hakkında bilgi verir ve onlara hangi verilerin toplanacağı konusunda tam kontrol sağlar.

Veri Saklama Süresi: Kişisel veriler, yalnızca belirli bir süre için saklanabilir. Bu süre, web sitesinin faaliyetlerine ve amaçlarına bağlı olarak belirlenir. Web sitesi, belirlenen sürenin sonunda verileri silerek ve/veya anonim hale getirerek kişisel verilerin korunmasını sağlamalıdır.

Veri Güvenliği: Web sitesi, kişisel verilerin güvenliğini sağlamak için uygun teknik ve organizasyonel önlemler almalıdır. Bu, güvenli bir sunucu kullanmak, veri şifrelemesi, parola koruması ve güvenlik sertifikaları gibi tedbirler alarak gerçekleştirilebilir.

Veri Sahiplerinin Hakları: Web sitesi ziyaretçileri, kişisel verilerinin nasıl kullanıldığı hakkında bilgi edinmek ve verilerini düzenlemek, silmek veya aktarmak gibi haklara sahiptir. Web sitesi, bu haklara saygı göstererek veri sahiplerinin bu haklarını kullanmalarına olanak tanımalıdır.

Gizlilik Politikası Nedir?

Gizlilik politikası, web sitesinin kullanıcılarına sunduğu hizmetler ve topladığı veriler hakkında bilgi veren bir belgedir. Bu belgenin doğru ve açık bir şekilde yazılması, web sitesi sahibinin kullanıcıların verilerine nasıl davrandığı hakkında şeffaf olmasını sağlar. Aşağıdaki adımlar, gizlilik politikasını yazarken takip edilebilecek bazı genel yönergelerdir:

Kimlik bilgisi: Web sitesi sahibinin ismi, adresi ve iletişim bilgileri gizlilik politikası belgesinde yer almalıdır.

Toplanan veriler: Web sitesi, kullanıcıların hangi tür verilerini topladığını belirtmelidir. Bu veriler, kullanıcının ismi, e-posta adresi, IP adresi gibi kişisel veriler olabileceği gibi, kullanıcının ziyaret ettiği sayfalar, kullanıcının cihazı ve tarayıcısı gibi teknik veriler de olabilir.

Verilerin kullanımı: Toplanan veriler, web sitesi sahibinin kullanıcılar için sunduğu hizmetleri sunmak, ürünlerini tanıtmak, müşteri hizmetlerini yürütmek ve web sitesinin işleyişini iyileştirmek gibi amaçlar için kullanılabilir.

Verilerin paylaşımı: Web sitesi sahibi, toplanan verileri üçüncü şahıslarla paylaşıp paylaşmadığını ve paylaşıyorsa, bunu hangi koşullarda yaptığını açıklamalıdır.

Çerezler: Web sitesi, çerezlerin nasıl kullanıldığını ve kullanıcının çerezleri reddetme seçenekleri hakkında bilgi vermelidir.

Veri koruma ve güvenlik: Web sitesi, kullanıcılardan toplanan verilerin nasıl korunduğu ve bu verilerin yetkisiz erişimden korunması için neler yapıldığı hakkında bilgi vermelidir.

Kullanıcı hakları: Web sitesi, kullanıcıların verileriyle ilgili hangi haklara sahip olduklarını belirtmelidir. Kullanıcılar, verilerinin silinmesini veya düzeltilmesini isteyebilir veya verilerinin nasıl kullanıldığına dair daha fazla bilgi edinmek isteyebilirler.

Değişiklikler: Web sitesi sahibi, gizlilik politikasını değiştirme hakkını saklı tutar. Web sitesi, politikadaki değişiklikleri zaman zaman güncellemelidir.

Kullanım Şartları Nedir?

Web sitesi kullanım şartları, web sitesinin kullanımına ilişkin koşulları ve şartları belirten bir belgedir. Bu belge, web sitesinin sahibi tarafından oluşturulur ve web sitesine erişenlerin bu koşullara uygun davranmalarını sağlamak için hazırlanır.

Web sitesi kullanım şartları, web sitesi sahibinin web sitesini kullanımı hakkında belirli koşullar belirleyerek, kullanıcılar ve web sitesi arasındaki ilişkiyi yönetmesine yardımcı olur. Web sitesi kullanıcıları, web sitesini kullanmadan önce bu koşulları okumalı ve kabul etmelidir.

Web sitesi kullanım şartları genellikle aşağıdaki konuları kapsar:

Web sitesi hakkında bilgi: Bu bölümde, web sitesinin amacı, içeriği ve kullanımı hakkında bilgi verilir.

Kullanım kapsamı: Bu bölümde, web sitesinin hangi kullanıcılar tarafından kullanılabileceği, kullanımın yasal sınırları ve web sitesinin hizmetlerine erişmek için gerekli şartlar açıklanır.

Kullanıcı hakları ve sorumlulukları: Bu bölümde, web sitesini kullanan kullanıcıların hangi haklara sahip olduğu, web sitesinin hizmetlerini kullanırken uygun davranışlarının neler olduğu, kullanıcıların web sitesine erişimini engelleyen davranışlardan kaçınmaları gerektiği belirtilir.

Web sitesinin hakları: Bu bölümde, web sitesinin telif hakları, markaları, lisansları ve diğer fikri mülkiyet hakları hakkında bilgi verilir. Bu kısımda ayrıca, web sitesinin belirli koşullar altında kullanıcıların hesaplarını silme veya erişimlerini engelleme hakkı gibi diğer hakları da belirtilir.

Gizlilik politikası: Bu bölümde, web sitesinin gizlilik politikası açıklanır ve kullanıcıların web sitesinin nasıl veri topladığını ve bu verileri nasıl kullandığını anlamaları sağlanır.

Değişiklikler: Bu bölümde, web sitesi sahibinin kullanım şartlarını zaman zaman değiştirme hakkını saklı tuttuğu belirtilir.

Eticaret siteleri GDPR Uyumlu Olmalımıdır?

Evet, e-ticaret siteleri GDPR (Genel Veri Koruma Yönetmeliği) uyumlu olmalıdır. GDPR, AB üyesi ülkelerdeki tüm şirketlerin, AB vatandaşlarının kişisel verilerini koruma ve işleme yöntemlerine ilişkin belirli yasal yükümlülükleri yerine getirmelerini gerektiren bir yönetmeliktir.

E-ticaret siteleri, müşterilerinin kişisel verilerini toplamakta ve işlemektedir. Bu nedenle, e-ticaret siteleri, GDPR tarafından belirtilen veri koruma ilkelerine uygun olarak hareket etmeleri gerekmektedir. Bu kapsamda, e-ticaret sitelerinin müşterilerinden topladıkları verileri açık bir şekilde tanımlamaları, müşterilerin bu verileri nasıl kullanacaklarını ve verilerinin ne şekilde korunacağını belirten bir gizlilik politikası sunmaları gerekmektedir. Ayrıca, müşterilerin verilerine erişim hakkını sağlamak ve bu verilerin doğruluğunu korumak gibi diğer GDPR yükümlülüklerini yerine getirmeleri de gerekmektedir.

Bu nedenle, e-ticaret sitelerinin, müşterilerinin kişisel verilerinin korunması ve işlenmesine ilişkin GDPR uyumlu bir yaklaşım benimsemeleri önemlidir. Bu, hem müşterilerin hem de e-ticaret sitelerinin çıkarlarını korumak için gereklidir.

Amazon’da satış yapmak için ICO’ya kayıt olmalı mıyım?

Hayır, Amazon’da satış yapmak için ICO’ya kayıt olmanız gerekmez. ICO, veri koruma yasalarının uygulanması ile ilgilidir ve bu, Amazon’daki satıcılarla ilgili değildir.

Ancak, Amazon’da satış yaparken GDPR gibi veri koruma yasalarına uymanız gerekebilir. Bu, Amazon’un ve müşterilerinizin kişisel verilerini korumanızı gerektirir.

Amazon, GDPR gereksinimlerine uyumlu olmak için birçok adım atmıştır. Ancak, Amazon’da satış yaparken, kendi işletmeniz için de GDPR gereksinimlerine uygun bir şekilde hareket etmeniz gerekir. Bu nedenle, Amazon’da satış yaparken GDPR uyumlu bir gizlilik politikası ve diğer veri koruma politikaları oluşturmanız, müşterilerinizin kişisel verilerinin korunması için önemlidir.

Ayrıca, Amazon, müşterilerinizin kişisel verilerini nasıl kullanacağınız ve işleyeceğiniz konusunda açık ve net olmanızı gerektiren kendi şartlar ve koşullarına da sahiptir. Bu şartları okumanız ve Amazon’da satış yaparken buna uymak önemlidir.

ETSY’de satış yapmak için ICO’ya kayıt olmalı mıyım?

Hayır, Etsy’de satış yapmak için ICO’ya kayıt olmanız gerekmez. ICO, veri koruma yasalarının uygulanması ile ilgilidir ve bu, Etsy’deki satıcılarla ilgili değildir.

Ancak, Etsy gibi e-ticaret platformlarında satış yaparken, GDPR gibi veri koruma yasalarına uymanız gerekebilir. Bu, Etsy’nin ve müşterilerinizin kişisel verilerini korumanızı gerektirir.

Etsy, GDPR gereksinimlerine uyumlu olmak için birçok adım atmıştır. Ancak, Etsy’de satış yaparken, kendi işletmeniz için de GDPR gereksinimlerine uygun bir şekilde hareket etmeniz gerekir. Bu nedenle, Etsy’de satış yaparken GDPR uyumlu bir gizlilik politikası ve diğer veri koruma politikaları oluşturmanız, müşterilerinizin kişisel verilerinin korunması için önemlidir.

Ayrıca, Etsy, müşterilerinizin kişisel verilerini nasıl kullanacağınız ve işleyeceğiniz konusunda açık ve net olmanızı gerektiren kendi şartlar ve koşullarına da sahiptir. Bu şartları okumanız ve Etsy’de satış yaparken buna uymak önemlidir.